آموزش کامل AutoCad سه‌بعدی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1502
آموزش کامل AutoCad سه‌بعدی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11420121 دوشنبه 12-9 40 91/04/26 دارد 3200000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


آموزش کامل AutoCad سه‌بعدی
اخبار روزنامه ها