کارگاه آموزشی روش‌های ساخت (صنعتی، سازی و بلند مرتبه سازی) (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   03 مهر 1391-24 September 2012بازدید 1128
کارگاه آموزشی روش‌های ساخت (صنعتی، سازی و بلند مرتبه سازی) (سه روزه)


دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11642100 پنج شنبه 19-13 و جمعه 14-8 18 91/07/06 دارد 2100000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 

کارگاه آموزشی روش‌های ساخت صنعتی سازی بلند مرتبه سازی
اخبار روزنامه ها