در 8 ماه نخست سال 24 هزار دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون دلار وارد کشور شده است.

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   18 دی 1392-08 January 2014بازدید 2130در 8 ماه نخست سال 24 هزار دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون دلار وارد کشور شده است.

  آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی حاکی است: در هشت ماه نخست امسال 23 هزار و 616 دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون و 235 هزار دلار وارد شده است.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ايران، در هشت ماه نخست سال 1386 تعداد 23 هزار و 616 دستگاه خودرو به وزن 35 هزار و 907 تن به ارزش 473ميليون و 235 هزار دلار وارد کشور شد. بنابر اين گزارش، واردات خودرو در سال جاری نسبت به هشت ماه سال گذشته از نظر تعداد 55 دستگاه، از نظر وزن 60 درصد و از نظر ارزش 72 درصد افزايش يافته است.

  بر اساس آمار سال 85 که يک ميليون دستگاه خودرو در اين سال توليد شد حدود 666 هزار دستگاه خودرو در هشت ماهه امسال توليد شد که ورود 23 هزار دستگاه خودرو خارجی در اين مدت يعنی 5/3 درصدی از سهم بازار مصرف خودرو خارجی تشکيل داده است. همچنين اين امر نشان می دهد، مصرف کننده قدرت انتخاب خودرو نداشته و تا حد زيادی ناچار به خريد خودروی داخلی بوده است.

  بر اساس آمار گمرک در هشت ماه امسال 34 هزار تن انواع قطعات منفصله برای توليد خودروهای سواری به ارزش 319 ميليون دلار وارد کشور شده استکه از نظر وزنی 5/49 درصد و از نظر ارزشی 9/52 درصد افزايش داشته است.

  بر اساس آمار ياد شده، امسال 6/14 هزار تن انواع وسايل نقليه با موتور پيستونی درون سور با حجم سيلندر 2400 تا 3000 سی سی به ارزش 192 ميليون دلار وارد کشور شده است.

  
در 8 ماه نخست سال 24 هزار دستگاه خودرو به ارزش 473 ميليون دلار وارد کشور
اخبار روزنامه ها