قطع همکاری پرتال دانشگاهی و موسسه پیشتازان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار مجموعه پرتال دانشگاهیارسال شده در   01 آبان 1392-23 October 2013بازدید 1452


قطع همکاری پرتال دانشگاهی و موسسه پیشتازان

بدینوسیله اعلام می گردد قرارداد همکاری پرتال دانشگاهی کشور با موسسه پیشتازان به پایان رسیده و هر گونه تعهد و مسئولیت از بابت تعهدات موسسه پیشتازان صرفا بر عهده موسسه مذکور به آدرس میدان انقلاب - خیابان 16 آذر - کوچه راهنما - پلاک 2 - واحد 3  می باشد .


اخبار روزنامه ها