پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran
کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 1402 نتایج ارشد 1402 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 1402 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / مهندسی کشاورزی          23 خرداد 1393 - 13 June 2014پاسخ عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي سنبل‌الطيب (Valeriana officinalis L.) به کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفرهخلاصه : مقدمه: از آنجايي که فسفر از عناصر غذايي مورد نياز گياهان است لذا بررسي تأثير کودهاي فسفره بر عملکرد کمي و کيفي سنبل‌الطيب ضروري است. هدف: بررسي تأثير کاربرد باکتري‌هاي حل‌کننده فسفات به عنوان کودهاي زيستي و کود شيميايي فسفاته بر عملکرد کمي و کيفي گياه سنبل‌الطيب. روش بررسي: اين بررسي در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاددانشگاهي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايش شامل عامل کود زيستي در چهار سطح شامل ازتوباکتر، پسودوموناس، تلفيق دو باکتري و عدم تلقيح و عامل کود شيميايي فسفاته به فرم سوپر فسفات تريپل در سه سطح شامل 0، 50 و 100 کيلوگرم در هکتار بود. نتايج: کودهاي زيستي بر عملکرد کيفي و همچنين اغلب پارامترهاي مورد بررسي در ارتباط با عملکرد کمي تأثير معني‎داري (01/0 p≤) داشتند. اگرچه مصرف کود زيستي بر مقدار اسيد والرنيک تأثير منفي داشته است، ولي به سبب افزايش عملکرد ماده خشک، به طور معني‌داري باعث افزايش عملکرد ماده مؤثره در واحد سطح شده است. کود شيميايي فسفاته بر درصد اسيد والرنيک (01/0 p≤)، عملکرد اسيد والرنيک (05/0 p≤) و نيز عملکرد وزن تر و خشک اندام هوايي و ريشه (01/0 p≤) تأثير معني‎داري داشت. همچنين نتايج نشان داد که بيشترين مقدار وزن خشک ريشه در تيمار کاربرد توام کود ازتوباکتر و کود شيميايي فسفاته (100 کيلوگرم در هکتار) به ‎دست آمده است. نتيجه‌گيري: کود زيستي ازتوباکتر تأثير مثبت و معني‌داري بر عملکرد اسيد والرنيک در واحد سطح داشته و نيز بيشترين عملکرد ماده مؤثره در اين تيمار مشاهده شده است.
علي مهرآفرين، حسنعلي نقدي‌بادي، محمد لطفي‌زاد، نسرين قوامي، کاظم خاوازي

فصلنامه گياهان دارويي،‌ سال دوازدهم، شماره 46، بهار 92
براي دريافت متن کامل مقاله به لينک زير مراجعه نمائيد.خبرنامه - شبکه های اجتماعی