منابع كنكور كارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌المللمقدمه:

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل یکی از مهمترین رشته‌های علوم انسانی است. فیلسوفان بزرگی نظیر ارسطو که او را پدر علم سیاست نامیده‌اند معتقد بودند که علم سیاست ملکه تمام علوم است. رشته علوم سیاسی در ایران از قدمت زیادی برخوردار است. برای اولین بار آموزش علم سیاست در ایران با تأسیس مدرسه عالی علوم سیاسی در سال ۱۲۷۸ شمسی آغاز شد. در طول زمان این رشته از گسترش کیفی و کمی‌ زیادی برخوردار گردید و اکنون هم در دانشگاه‌‌های متعددی تدریس می‌شود که در ادامه اسامی‌شهرها و دانشگاه‌‌های مربوطه و گرایش‌‌های موجود در جدول جداگانه‌ای خواهد آمد.
علاوه بر فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی فارغ التحصیلان سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، پزشکی، فنی و مهندسی … هم می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد این رشته شرکت کنند دانشجویانی که مراحل تحصیل در کارشناسی ارشد را به اتمام می‌رسانند می‌توانند در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و آزاد، وزارتخانه‌های خارجه، کشور و غیره، مرکز پژوهش‌‌های سیاسی نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، دایرة المعارف‌‌ها، مطبوعات و … مشغول کار شوند.


دوران تحصیل در رشته علوم سیاسی و سایر گرایش‌‌های مربوطه دو سال است نکته مهمی‌که باید در مورد دانشگاه‌‌های محل تحصیل ذکر شود این است که دانشجو در صورتی که علاقه‎مند به تحصیل در دوره دکتری می‌باشد باید دانشگاهی را در اولویت قرار دهد که دارای دکترای همان گرایش باشد از این جهت دانشگاه‌‌های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس در اولویت قرار دارند از جهت دسترسی به مراکز کتابخانه‌ای و اسناد و مؤسسات پژوهشی دانشگاه‌‌های شهر تهران بیشتر از سایر دانشگاه‌‌ها دارای اولویت می‌باشند. در دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی به دو گرایش مهم علوم سیاسی و روابط بین الملل و چند گرایش جانبی دیگر تقسیم می‌شود که عبارتند از :
۱- مطالعات منطقه‌ای
۲- مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی‌
۳- اندیشه سیاسی در اسلام
۴- دیپلماسی و سازمان‌‌های بین المللی
منابع پیشنهادی برای مطالعه

توجه: داوطلب گرامی در صورت داشتن وقت لازم برای مطالعه بیشتر سعی کنید بعد از هر آزمون به ترتیب شماره آزمون منابع ذیل را مطالعه کنید.
۱- مبانی سیاست عبدالحمید ابو الحمد، صفحه ۶ تا ۷۱- سنت و مدرنیسم صفحه ۱ تا ۱۳۸- نقش شورای امنیت در نظم نوین جهانی- داوود آقایی صفحه ۱ تا ۷۴- حقوق بین‌الملل عمومی- بیگدلی صفحه ۱ تا ۶۷/
۲- مبانی سیاست عبدالحمید ابو الحمد، صفحه ۷۱ تا ۱۴۱ ماهیت سیاست گذاری خارجی حسین سیف زاده فصول ۱، ۲، ۳- حقوق بین‌الملل عمومی بیگدلی (صفحه ۶۷ تا ۱۳۴)، نقش شورای امنیت آقایی صفحه ۴تا ۱۴۹
۳- مبانی سیاست عبدالحمید ابو الحمد ۱۴۱ تا ۱۹۶/ ماهیت سیاست گذاری خارجی فصل سوم- سنت و مدرنیسم صفحه ۲۰۷ تا ۲۷۳/ حقوق بین‌الملل عمومی. بیگدلی صفحه ۱ تا ۶۷
۵- مبانی سیاست عبدالحمید ابوالحمد صفحه ۱۹۶ تا ۲۷۵- ماهیت سیاست گذاری خارجی (فصل۴)- سنت و مدرنیسم صفحه ۲۷۳ تا ۳۳۹- حقوق بین‌الملل عمومی بیگدلی (صفحه ۱۳۴ تا ۲۸۶)
۶- مبانی سیاست عبدالحمید ابوالحمد صفحه ۲۷۵ تا ۳۹۹- ماهیت سیاستگذاری خارجی فصل ۵- سنت و مدرنیسم از ۳۳۹ تا ۴۰۰- حقوق بین‌الملل عمومی بیگدلی از صفحه ۲۸۶ تا ۳۳۵
۷- مبانی سیاست عبدالحمید ابوالحمد صفحه ۳۳۹ تا ۴۵۷- ماهیت سیاستگذاری خارجی فصول ۶ و ۷- سنت و مدرنیسم از صفحه ۴۰۰ تا ۴۶۶/ حقوق بین‌الملل عمومی بیگدلی از صفحه ۳۳۵ تا ۴۰۲/
۸- مبانی سیاست ابوالحمد از صفحه ۴۷۵ تا ۵۶۵/ ماهیت سیاست گذاری خارجی فصول ۸ و ۹/ حقوق بین‌الملل عمومی بیگدلی از صفحه ۴۲ تا آخر کتاب