اخبار تحصیل در چین

اخبار تحصیل در چین

همایش کاربردی تجارت سرمایه گذاری و تحصیل در چین

کاهش شمار داوطلبان کنکور در دانشگاه های چین

تمایل خانواده‌های چینی برای ادامه تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور

اصلاح آزمون سراسری در دانشگاه‌های چین

کاهش امتیاز زبان انگلیسی در آزمون‌ ورودی دانشگاه‌های چین

قصد همکاری‌ آموزشی ژاپن با کشورهای آسیایی و آفریقایی

میل دانشجویان بین‌المللی برای تحصیل در چین

چین مقصد اصلی دانشجویان اندونزیایی

 

Share