منابع  کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسیمنابع علم سیاست ( ضریب ۲)

بنیاد های علم سیاست  …………………………………….   عبدالرحمان علم سیاست

مبانی علم سیاست  ………………………………………..   دکتر عبدالحمید ابوالحمد

اصول علم سیاست  …………………………………………  موریس دورژه

آموزش دانش سیاسی ……………………………………..  دکتر حسین بشریه

حکومت محلی و عدم تمرکز ………………………………..  دکتر طاهری

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام ) ( ضریب ۱)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ……………………   دکتر طاهری

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی )   …………………   دکتر عالم

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران  …………………….  دکتر حاتم قادری

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام  ………………….  داوود فیرحی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم   ………………..  حاتم قادری

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم  …………………  دکتر صلاحی

نظام سیاسی و دولت در اسلام  ………………………  داوود فیرحی

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر  …………………….  دکتر عنایت

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون ) (ضریب ۱)

اقتصاد سیاسی ایران  ………………………………………..   همایون کانوزیان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی  ………………………………   دکتر زیبا کلام

تاریخ روابط خارجی ایران  …………………………………….  دکتر ازغندی

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب  ……………………..   دکتر ازغندی

سنت و مدرنیسم   ……………………………………………  دکتر زیبا کلام

تاریخ تحولات سیاسی ایران – اجتماعی ایران  …………..   دکتر ازغندی

تاریخ سیاسی معاصر ایران  …………………………………  دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل ( ضریب ۱)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران …………………………….  دکتر سریع القلم

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم  ……………………….   دکتر ساعی

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی …………………………….  دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم  ……………………………………………   دکتر ساعی

درآمدی بر مسائل جهان سوم  …………………………………..   دکتر ساعی

اقتصاد سیاسی بین الملل  ……………………………………….. دکتر ساعی

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل  ………………………….  دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم   ……………………………………    دکتر همایون الهی

نظام های تطبیقی ( ضریب ۱ )

سیاست های مقایسه ای   ……………………………………..    دکتر قوام

نظام های سیاسی تطبیقی   ……………………………………   دکتر مصفا

توسعه سیاسی  ………………………………………………..   دکتر نقیب زاده

نقد نظریه نوسازی و توسعه   ………………………………..  دکتر قوام

چالش های توسعه سیاسی  ……………………………………   دکتر قوام

جامعه شناسی سیاسی (ضریب ۱)

جامعه شناسی سیاسی  ………………………………………..  دکتر بشریه

جامعه شناسی سیاسی  ………………………………………..  دکتر موریس دورژه

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی  …………………………. .  دکتر نقیب زاده

روش و نظریه در علوم سیاسی  …………………………………  دکتر حاجی یوسفی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب ۲ ) (مخصوص داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل    ………………………………………     دکتر قوام

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )  ……………….  دکتر سیف زاده

ماهیت سیاست گذاری خارجی  ……………………………………………………    ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها )  …………………………………………….   دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل   …………………………………    دکتر آقایی )

 

زبان تخصصی (ضریب ۱)

زبان تخصصی علوم سیاسی ( ۲ جلدی )   …………………………….  دکتر داور پناه

انتشارات وزارت خارجه ………………………………… plano

Dictionary of politics …………………………………………………

 

ظرفیت های پذیرش دانشجو برای  سال تحصیلی ۸۷-۸۸ دانشگاه ها

۱۱۳۰- گرایش علوم سیاسی -  ( دوره  روزانه )

نوبت (ترم) دوم

نوبت اول

دانشگاه پذیرنده

۰

۲۰

دانشگاه اصفهان

شرایط ویژه -  گرایش مطالعات امنیتی و استراتژیک

۱۵

۱۵

دانشکده اطلاعات ( وابسته به وزارت اطلاعات )

۰

۷

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )ـقزوین

۰

۵

دانشگاه تبریز

۰

۷

دانشگاه تربیت مدرس

محل تشکیل کلاسها پردیس کرج

۰

۱۰

دانشگاه تربیت معلم تهران

۰

۲۰

دانشگاه تهران

۰

۸

دانشگاه رازی کرمانشاه

۰

۵

دانشگاه شهیدبهشتی

۰

۶

دانشگاه علامه طباطبایی

۰

۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۰

۷

دانشگاه مازندران

۰

۷

دانشگاه یزد

از دانشجویان شهریه دریافت می گردد (۱)

۰

۱۵

دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی مفید - قم

شرایط خاص - ویژه طلبه های سطح ۲ و بالاتر

۰

۱۵

دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی باقرالعلوم -قم

(۱) دانشگاه غیر انتفاعی - غیر دولتی مفید در قم می باشد .  این دانشگاه از فضای محیطی و امکانات و سطح علمی مناسبی برخوردار می باشد . از دانشجویان در آغاز هر ترم شهریه در یافت می گردد .  درسال ۸۷ ، شهریه ثابت ( ۳۰۰ هزارتومان ) ، دروس نظری هر واحد (۵۰ هزار تومان) ، شهریه هر واحد پایان نامه ( ۱۸۵ هزار تومان ) اعلام شده است .

 

۱۱۳۰ - علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی (شبانه )

۰

۲

دانشگاه اصفهان

۰

۲

دانشگاه تبریز

۰

۲۴

دانشگاه تهران

۰

۵

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )ـقزوین

۰

۴

دانشگاه رازی کرمانشاه

۰

۵

دانشگاه شهیدبهشتی

۰

۷

دانشگاه علامه طباطبایی

۰

۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۰

۶

دانشگاه مازندران

۰

۳

دانشگاه یزد

 

۲۰۸۱۲ - علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی  ( دانشگاه آزاد اسلامی )

پذیرش در کلیه واحد ها ۱۸ نفر می باشد

زن و مرد

آشتیان

زن و مرد

علوم تحقیقات اهواز

زن و مرد

بافت

زن و مرد

تهران علوم تحقیقات

زن و مرد

تهران مرکز

زن و مرد

چالوس

زن و مرد

زنجان

زن و مرد

خرم آباد

زن و مرد

شهرضا

زن و مرد

شیراز

زن و مرد

قم

زن و مرد

کرج

زن و مرد

مشهد

 

منبع : افکار نو